Naš prosti čas za vašo varnost
slide1slide2slide3

Intervencija: »Piknik mladine PGD Ožbalt«

V petek, 23.5.2014, je na piknik prostoru pri flosu v Javniku potekalo družabno srečanje mladine PGD Ožbalt s piknikom. Mentorji smo dogodek poimenovali kot, Intervencija: »Piknik mladine PGD Ožbalt«. Ker je bilo dogajanje namenjen podmladku gasilcev PGD Ožbalt, se ga je udeležila večina mladih gasilcev. Za ogrevanje so se igrali nekaj družabnih iger. Nato je sledila razdelitev udeležencev v skupine po tri in pričelo se je zbiranje cekinov, kot plačilnega sredstva za sladico po pikniku. Cekine so lahko zbirali na nekaj kontrolnih točkah, kjer se je ocenjevala fizična in gasilska spretnost ali pa splošno znanje gasilstva. Da so udeleženci našli točke z nalogami so morali za začetek sestaviti sestavljanko s topografsko karto področja dogajanja, kjer so bile označene spretnostne točke. Spretnostne točke so bile povezane z gasilstvom in sicer vezanje vozlov, polnjenje vedra s pomočjo vedrovke, zadevanje cilja z balinčki, premikanje vedra s pomočjo curka iz vedrovke, polaganje vžigalic na risbo, ter reševanje vprašalnika z gasilsko vsebino. Za vsako pravilno izpeljano spretnost so člani skupine namesto klasičnega zbiranja točk, prejemali in pridno zbirali cekine. Po končanih vseh spretnostnih nalogah je sledila gasilska pojedina na flosu, ki sta jo pripravila naša »žar mojstra«. Ko so mladi napolnili lačne želodčke je sledila še sladica: SLADOLED. Ker pa sladoled ni bil del pojedine, so si ga pa lahko kupili s pomočjo cekinov.  Nekateri so pridno zapravljali cekine za sladoled, drugi so si raje privoščili čokoladne cekine kot sladico, tretji so si pa sladoled začini s koščki čokolade. Ko je padel mrak se je piknik zaključil z željo po ponovitvi.

Na tem mestu bi se zahvalil vsem mentorjem, sodnikom na kontrolnih točkah, žar mojstroma, lastniku zemljišča  in fotografinji.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Tomaž Dojnik