Naš prosti čas za vašo varnost
slide1slide2slide3

ZGODOVINA

Društvo je bilo ustanovljeno v prejšnjem stoletju, bolje rečeno v prejšnjem tisočletju, davnega osmega oktobra leta 1950.

Napredno misleči pobudnik vseh političnih in gospodarskih dejavnosti v Ožbaltu je bil takratni predsednik krajevnega odbora in trgovec, g. Franc Lorbek. Bil je tudi prvi človek,ki je vodil začetne razgovore o ustanovitvi organiziranega gasilstva v Ožbaltu z organizatorji gasilstva v takratni Gasilski zvezi Maribor.

Prav o tem govorijo prvi najdeni zapisi o organiziranem gasilstvu v Ožbaltu in sicer pismo takratnega organizatorja gasilstva v Gasilski zvezi Maribor, g.Ivana Juga. Pismo napisano 22.avgusta 1950 je bilo namenjeno prav pobudniku g.Francu Lorbeku. Tako je razgrnil pobudo o ustanovitvi gasilskega društva v Ožbaltu sokrajanom in somišljenikom, ki so se takoj lotili dela.

Prav vnema in zavedanje o resnosti požarne ogroženosti in volji krajanov Ožbalta po ustanovitvi gasilskega društva priča takojšnja ustanovitev pripravljalnega odbora, ki mu je predsedoval g.Boris Bobič.

Tako je prišlo do prvega sestanka, na katerem je g.Ivan Jug razložil dolžnosti, naloge in pravice društva, ter posredoval voljo in pogum ,ki sta potrebna za uspeh in razvoj gasilstva v celoti. Na tem sestanku so bili prisotni še: Franc Vollmeier, Alojz Polajšer, Boris Bobič, Konrad Pušnik, Ivan Ropič, Franc Reš, Alojz Golob, Ivan Kop,Ivan Verčko, Drago Tacer, Peter Stajan, Ivan Volmajer in zapisnikar Franjo Ribič.

Volja in zagnanost takratnih krajanov Ožbalta sta bili neizmerni in tako so določili uradni datum ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Ožbalt,ki je 08.oktober 1950. Pripravljalni odbor je dne 22.septembra 1950 na Okrajno gasilsko zvezo Maribor naslovil prošnjo za dodelitev izvedbe ”gasilskega manevra”, ki naj bi sovpadal z ustanovitvijo prostovoljnega gasilskega društva. Prošnja je bila ugodno rešena in na dan ustanovitve, 8. oktobra 1950, ob 14.00 uri, so v Sv. Ožbaltu ob Dravi PGD Ruše, PGD Lovrenc in PGD Selnica izvedli gasilski manever in prikazali rokovanje in uporabo s takratno opremo.

Za prvega predsednika društva je bil potrjen g.Ivan Čas, za prvega poveljnika pa g.Boris Bobič. Zabava s plesom pa se je žal končala tragično, saj je bil le 12 ur po imenovanju nesrečno poškodovan poveljnik, g. Boris Bobič, ki je za posledicami vbodne rane tragično preminil. Tako ga je na njegovem mestu nasledil g. Ivan Krajnc.

Vendar pa ta nesreča ni ustavila zagnanih krajanov v želji po zagotovitvi požarne varnosti, gasilske organiziranosti in pa želja po izgradnji gasilskega doma. Želja se je uresničila, ko je bil novo zgrajeni dom predan svojemu namenu v jeseni leta 1954.

Prav tako je istega leta poveljnik g. Ivan Krajnc pripeljal prvi gasilski avto znamke Opel Blitz,ki so ga preuredili v kombinirano vozilo.

Načrtno vključevanje mladine v gasilske vrste je leta 1960 prevzel g. Franc Reš in z veliko vloženega truda, pedagoškega nastopa in znanja jih pritegnil v gasilske vrste. Pomemben mejnik predstavlja 9. avgust 1964, kajti takrat je društvo v sklopu občinskega praznika razvilo prvi prapor,katerega boter je bila Hidroelektrarna Ožbalt. Prav tako je prvotni gasilski dom bil potreben obnove, katera je bila zaključena leta 1966 v kateri je prišlo do ureditve garaže z orodjarno, manjšo sejno sobo za potrebe društva in majhno stanovanje za šoferja-orodjarja. V letu 1968 se je pričela akcija zbiranja lesa, za nakup novega vozila, ki pa se ni realizirala, ampak kljub temu se je leta 1971 kupilo manjše orodno vozilo IMV 1600 super.

To je služilo društvu vse do leta 1985 ko ga je zamenjal novi orodni avto znamke TAM 75 T3.

Vse to pa je botrovalo, da je nastala potreba po povečanju gasilskega doma. Tako je od načrta v letu 1986 pa do končanja del v letu 1990 bil zgrajen novi gasilski dom, ki se je razširil iz prvotnih 108 m2 na 540 m2 in postal ponos gasilcem in krajanom Ožbalta. Vse to pa je bila vnema in zagnanost vseh, ki so priskočili na pomoč, saj je bilo opravljenih preko 12.000 delovnih ur, od tega 10.000 prostovoljnih.

Poleg sodobnega doma je še vedno bila prisotna želja, da bi se v to novo garažo pripeljala gasilska cisterna. Ob prelomu stoletja leta 2000 je društvo dobilo kombinirano vozilo s cisterno TAM 190 4×4 z 6.000 litri vode. To je bila nagrada ob praznovanju 50. obletnice delovanja društva, ter se ob tem jubileju uredilo še prepotrebno centralno ogrevanje doma,obnova stopnic, v mansardnem delu pa sta se uredila dva prostora za potrebe društev v kraju.

Že leta 2005 se je v kraj pripeljalo novo sodobno orodno vozilo GVV-1 Mercedes Benz Sprinter 416 CDI s pogonom 4×4 in 500 litri vode.

Na meddržavni vaji s sosednjo Avstrijo je leta 2007 prišlo do zdrsa gasilske cisterne, katero je kasneje ob pomoči PGD Selnica ob Dravi, zamenjala njihova stara, društveno cisterno pa prodali PGD Radoslavci s katerimi smo leta 2008 podpisali tudi listino o pobratenju. Vnema in delavnost društva je vodila kar naprej in se je 30. 12. 2010 pripeljalo v garažo novo sodobno opremljeno gasilsko vozilo GVC 16/24 Mercedes-Benz Atego s pogonom 4×4.

Ker pa vsa ta sodobna tehnika zahteva tudi vse bolj usposobljeni kader so izobraževanja nujno potrebna in je tako v društvu opravljenih več specialnosti od nosilcev izolirnih dihalnih aparatov,treningi modula A, strojniki, bolničarji, varno delo z motorno žago, radijske zveze in tudi sodnika gasilsko športnih disciplin. Leta 2011 ob praznovanju 60.obletnice je društvo razvilo novi prapor.

Člani društva vzorno sodelujejo pri aktivnostih v kraju, prav tako nudijo pomoč drugim društvom v kraju, ter na takšen način nadaljujejo to humano delo. Zavedamo se, da je znanje, izkušnje in zavest, pomoč človeku v stiski neprecenljiva vrednota v želji da se prenaša iz roda v rod.