Naš prosti čas za vašo varnost
slide1slide2slide3

MLADINA

Tudi v PGD Ožbalt se zavedamo, da je naš podmladek zelo pomemben za nadaljnji razvoj in delovanje društva. Zato že vrsto let izobražujemo mlade, ter se z njimi udeležujemo raznih gasilskih tekmovanj in kvizov, na katerih smo bili že zelo uspešni.

Področje mladine je urejeno s Statutom Gasilske zveze Slovenije. V skladu s tem mlade pripravljamo na to, da bodo nekoč dobri gasilci, z izobraževanji, vajami, ter s podajanjem dragocenih izkušenj starejših kolegov. Med glavne naloge našega izobraževanja vključujemo spoznavanje gasilske organizacije, opreme in orodja, ter jih seznanjamo z osnovnimi postopki dela.

Naši mentorji svoje delo z mladimi opravljajo z velikim veseljem in zagnanostjo, na ta način se trudimo zadržati naš podmladek, tudi v najstniških letih, ko je to najtežje.